Η υγραεριοκίνηση προσφέρει μεγαλύτερη οικονομία και καλύτερη οικολογία!

Προστασία του Περιβάλλοντος...
…αλλά και μεγαλύτερη οικονομία στην τσέπη σας, καθώς εξοικονομείτε περίπου 50% με τη χρήση υγραερίου, απ’ ότι με τα συμβατικά καύσιμα όπως βενζίνη και πετρέλαιο.
Mείωση των εκπομπών CO2
Τα συστήματα υγραεριοκίνησης συντελούν στην μείωση των εκπομπών CO2 έως 15%, καθώς και στην πλήρη εξάλειψη των μικροσωματιδίων που περιέχονται στα καυσαέρια της βενζίνης, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.
Μεγαλύτερη Ασφάλεια
Τα συστήματα υγραερίου έχουν σε σύγκριση με την βενζίνη, πολύ υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας.

Μάθετε Περισσότερα…

Μακροζωΐα του κινητήρα
Λόγο της καθαρότητας του υγραερίου, έχετε καλύτερη λειτουργία του κινητήρα σας και μεγαλύτερη μακροζωΐα, καθώς υπάρχει μικρότερη φθορά στην επιφάνεια του, που σημαίνει και οικονομία στην τσέπη σας!