Η συντήρηση των διαφόρων εξαρτημάτων του συστήματος δεξαμενής – πνεύμονα πρέπει να είναι επιμελής για να εξασφαλίζουμε την μέγιστη ασφάλεια, αλλά και την άρτια λειτουργία του κινητήρα μας.

Σε κάθε συντήρηση πρέπει να ελέγχονται όλα τα σωληνάκια αερίου για τυχόν φθορές/διαρροές όπως επίσης και οι σωληνώσεις των νερών του πνεύμονα.

Ένα από τα βασικότερα κομμάτια της συντήρησης, είναι ο στοιχειομετρικός έλεγχος του καύσιμου με την χρήση υπολογιστή ώστε να μην έχουμε διαφορές στο καύσιμο LPG σε σχέση με την βενζίνη.

Βασικό ρόλο πέρα του προγράμματισμού και για να πετύχουμε την καλύτερη ρύθμιση άρα και οικονομία, έχει και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα μπέκ του συστήματος μας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΕΚ

Autogas Tuning LPG Rail Injectors

ΜΠΕΚ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ

Τα βρίσκουμε στις οικονομικές λύσεις της αγοράς. Για την σωστή λειτουργία τους προτείνεται ανα 30.000 χλμ αλλαγή των αξόνων και ρύθμιση τους, λόγο της τριβής των κινούμενων μερών.
Autogas Tuning Electro Injectors

ΜΠΕΚ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Στην Autogas Tuning προτείνουμε μπέκ τύπου βενζίνης και όχι ηλεκτροβαλβίδες. Τα μπέκ αυτά είναι καλύτερα κάνοντας πιο ομοιόμορφο ψεκασμό σαν αυτά της βενζίνης , δεν κάνουν αφλεξίες , δεν χρειάζονται ρύθμιση και μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε όλα τα συστήματα.