Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις επιτυγχάνουν μικρή κατανάλωση υγραερίου και βενζίνης, διατηρώντας τις εργοστασιακές επιδόσεις του κινητήρα! Παραδίδονται με προγραμματισμένο εγκέφαλο για κάθε τύπο κινητήρα 4-6 και 8 κυλίνδρους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • 500422/DI   FULL KIT 4 CYL. AEB 3000  ML 18  220 HP  6mm
  • FULL KIT 4 CYL. AEB 3000    275 HP   8mm
  • 500421/DI FULL KIT 4 CYL. DI 60  ML 18  220 HP  6mm
  • FULL KIT 4 CYL. DI 60  ML 18  275 HP  8mm
  • 500621/DI  FULL KIT 6 CYL. DI 108  ML 18 275 HP  8mm 
  • FULL KIT 8 CYL. DI 108  2x ML 18 450 HP  8mm