25/10/2016

Δεν χάνουν την εγγύηση όσοι πάνε το αυτοκίνητό τους σε ανεξάρτητα συνεργεία

Με την προϋπόθεση ότι αυτό το συνεργείο θα κάνει χρήση γνήσιων ανταλλακτικών