07/09/2017

Φυσικό αέριο ή Υγραέριο;

Το αέριο είναι σήμερα η καλύτερη λύση για μειωμένη κατανάλωση και κόστος καυσίμου. Όμως τι αέριο; Φυσικό αέριο ή Υγραέριο;