06/03/2017

Όργιο φοροδιαφυγής και στο υγραέριο κίνησης – Το Δημόσιο χάνει ετησίως 20 εκατ. ευρώ

Μετά την εκτεταμένη φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης και στην αμόλυβδη βενζίνη το όργιο του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου των καυσίμων, και στο υγραέριο κίνησης και θέρμανσης.