«Στρώνεται» ο δρόμος για την ηλεκτροκίνηση και την αεριοκίνηση

Επενδύστε στο ΙΧ σας με φυσικό αέριο
21/11/2016
Φυσικό αέριο, ένα καθαρό καύσιμο για την ατμόσφαιρα και την οικονομία
05/12/2016
Επενδύστε στο ΙΧ σας με φυσικό αέριο
21/11/2016
Φυσικό αέριο, ένα καθαρό καύσιμο για την ατμόσφαιρα και την οικονομία
05/12/2016
Προβολή όλων

«Στρώνεται» ο δρόμος για την ηλεκτροκίνηση και την αεριοκίνηση

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων προωθεί το υπουργείο Μεταφορών.

Ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου

Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Ώθηση στην επέκταση της αεριοκίνησης, της ηλεκτροκίνησης και γενικότερα της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στα αυτοκίνητα, καθώς και στις χερσαίες, θαλάσσιες αλλά και εναέριες μεταφορές αναμένεται να δώσει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών (σημεία ανεφοδιασμού / φόρτισης κ.λπ.) στη χώρα μας.

Η νέα ρύθμιση έχει ευρύτερες προεκτάσεις καθώς συνδέεται τόσο με τις εξελίξεις στον χώρο των «περιβαλλοντικά φιλικών» οχημάτων, την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και τα συνεργεία μετατροπών στους κινητήρες, όσο και με τη δραστηριοποίηση των εγχώριων εταιρειών ηλεκτρισμού και αερίου διευρύνοντας αυτήν τη νέα, ακόμη, αγορά στον τομέα των καυσίμων.

Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων δημοσιοποίησε (θέτοντάς το σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Οκτωβρίου) το σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εκπομπές άνθρακα) στον τομέα των μεταφορών. Σημειώνεται ότι πρόκειται για αναγκαία προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία σχετικής κοινοτικής Οδηγίας του 2014.

Στο πλαίσιο της εν λόγω ρύθμισης ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου. Παράλληλα ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την επαναφόρτιση, τα σημεία ανεφοδιασμού και τις προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πληροφόρηση των χρηστών.

Όπως αναφέρεται, στα εναλλακτικά καύσιμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Η ηλεκτρική ενέργεια.
  • Το υδρογόνο.
  • Τα βιοκαύσιμα.
  • Τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα.
  • Το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο – CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο – LNG).
  • Το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο – LPG).

Αγορά υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομίας, Οικονομικών, Παιδείας, Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, θεσπίζεται εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών.

Στην απόφαση αυτή θα υπάρχει αξιολόγηση της υφιστάμενης και της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, ενώ θα καθορίζονται οι εθνικοί σκοποί και στόχοι και τα μέτρα επίτευξης αλλά και εξασφάλισης και ανάπτυξής τους.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας και Μεταφορών, υποβάλλουν στην επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2019 και στη συνέχεια ανά τριετία.

Επιπλέον θα καθορίζονται οι αστικές / προαστιακές και άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές, καθώς και δίκτυα που, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, θα εξοπλίζονται με δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού με CNG, ενώ θα εξετάζονται οι ανάγκες εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε λιμένες εκτός του κεντρικού δικτύου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και σημείων ανεφοδιασμού ηλεκτρικού ρεύματος σε αερολιμένες προς χρήση από σταθμευμένα αεροσκάφη.

Σημεία επαναφόρτισης – ανεφοδιασμού

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 της ύπαρξης ικανού αριθμού σημείων επαναφόρτισης για το κοινό, με βάση και τον αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων που εκτιμάται ότι θα είναι ταξινομημένα έως το τέλος του 2020.

Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους πελάτες και βάσει συμβολαίου και εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων παρόχων υπηρεσιών. Εξάλλου προβλέπεται η χρήση, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, ευφυών συστημάτων μέτρησης.

Σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, για τις θαλάσσιες μεταφορές θα διασφαλίζεται ότι υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού σε θαλάσσιους λιμένες ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία πλωτών μέσων (πλοία, σκάφη κ.ά.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή πλοίων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας που κινούνται με LNG σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Κατά τον ίδιο χρόνο θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με LNG και για το κοινό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με LNG μπορούν να κυκλοφορούν παντού.

Επιπλέον, πέντε χρόνια νωρίτερα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με CNG για το κοινό, ώστε τα μηχανοκίνητα οχήματα με το καύσιμο αυτό να μπορούν να κυκλοφορούν σε αστικές / προαστιακές και άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές (και παντού έως το 2025).

Ενημέρωση καταναλωτών

Την ίδια στιγμή προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των χρηστών με την διάθεση συνεπών και σαφών πληροφοριών για τα μηχανοκίνητα οχήματα, που τροφοδοτούνται συστηματικά με μεμονωμένα καύσιμα που διατίθενται στην αγορά ή ανεφοδιάζονται σε σχετικά σημεία. Οι πληροφορίες αυτές θα περιέχονται σε:

  • Εγχειρίδια των μηχανοκίνητων οχημάτων.
  • Σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης.
  • Μηχανοκίνητα οχήματα.
  • Αντιπροσωπείες μηχανοκίνητων οχημάτων στην επικράτεια.

Η απαίτηση αυτή θα ισχύει για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα εγχειρίδιά τους που διατίθενται στην αγορά μετά τις 18 Νοεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι ειδικότερα για το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, εφόσον απαιτείται αναγραφή των τιμών τους στα πρατήρια, θα αναγράφεται ενημερωτικά και η σύγκριση των σχετικών τιμών τους αναγόμενων στην ίδια μετρική μονάδα. Όπως αναφέρεται, η αναγραφή της πληροφορίας αυτής δεν θα παραπλανά και δεν θα δημιουργεί σύγχυση στους χρήστες.

Πηγή: avgi.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.